IR

2bf79012808fdba7fde7fd8956db8225

vitalisvita

Domubiedri (0)
Pievienoja viedokli pie raksta Viens nav cīnītājs. Par mūsu drošību. 6.janvāris 2017 15:46

"Neizprotama ir mūsu pašu premjerministra nevēlēšanās tikties ar mūsu sabiedrotajiem, aizbildinoties ar atvaļinājumu - nezin kādēļ neformālām sarunām ar Krievijas pārstāvjiem mūsu augstākajām amatpersonām laiks mēdz atrasties".
-----------
Jā, varam vien izdarīt attiecīgu secinājumu un nākošās Saeimas vēlēšanās pacensties nomainīt savus politiskos vadoņus.

Pievienoja viedokli pie raksta "Saskaņa" apstrīd pedagogu "lojalitātes grozījumu" atbilstību Satversmei 22.decembris 2016 00:11

Ir taču skaidrs, ka politikā nekādas fundamentālās patiesības nav atrodamas, jo tur tādu nemaz nav; tās meklējamas pašā dabā. Politiķi pieturas pie kosmopolītu vienkāršotā jēdziena par tautu, kā par politisku, - karos un impēriju ekspansijās jauktas sabiedrības modeli, bet ne dabisku, - brīvas izvēles apstākļos attīstījušos (etniski integrējušos) sabiedrisku vienību - etnosu, kas tulkojumā arī ir – tauta, un kurai piemīt dabas stihijas raksturs un spēks, un politiķi to mainīt nevar.

Un katram loģiski domājošam cilvēkam ir skaidrs, ka nekādi cittautiešu labdari to latvisko Latviju atjaunot nevar; to nevar - ne mums lojāli krievi, ne vācieši vai ķīnieši... To var tikai paaudžu pēctecībā mūsu valodu un kultūru pārmantojuši latvieši...!
Bet, lai mēs saglabātu savu paaudžu pēctecībā gūto ģenētisko mantojumu un nezaudētu tā attīstības mērķtiecību, tad, komunicējot ar citām tautām, mums sava etniskā integrācija (kas ir arī mūsu etnosa dabiskā ekoloģijas forma) ir jāsaglabā.

Un lai nu man „piedod visi svētie un politiski izglītotie”, bet ekoloģiskās tīrības jēdzienu nosaka dabas likumsakarības un tas nav saistāms tikai ar augu un dzīvnieku pārtikas produktiem, kurus mēs apēdam, bet arī ar mums pašiem, – ar cilvēkiem, kā garīgai attīstībai perspektīvām dzīvības formām, kuru garīguma mērķtiecību nosaka mūsu etniskās integrācijas kvalitāte (dabiska etnisko indivīdu pozitīvā atlase).
Un lieki būtu sacīt, ka mūsu senču iecerēto un Dainu skapī glabāto latvisko Latviju var atjaunot un tālāk attīstīt tikai paaudžu pēctecībā un latviskā vidē naturalizējušies latvieši un neviens cits!

likumi.lv/doc.php?id=...

Bet tur, edge_indran, rakstīts, ka:

"1918.gada 18.novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, lai nodrošinātu Latvijas tautas brīvību un sekmētu tās labklājību."

Pievienoja viedokli pie raksta Debates: Vai Latvijai jāatver durvis lētajam darbaspēkam? 16.decembris 2016 00:31

edge_indran, lietiņa jau tā, ka joprojām pie reālās varas esiet jūs - vecie avantūristi "komunisma cēlāji", kuru vadībā notiek kapitālisma restaurācija - un, protams, jūsu izpratnē tas ir mežonīgais kapitālisms /marksisma skola/.
Un tādēļ tā "mūsu" valdība ir jāmaina. Un vēlami būtu atkal visu sākt ar dabisku un nacionāli orientētu valdību; tādu, kurai nebūtu pieņemams ne mežonīgais kapitālisms, ne karojošais komunisms. Un kur nu vēl imperiskais sapnis par "lēto darbaspēku...?
Agri vai vēlu, bet tās sociālā taisnīguma problēmas būs jārisina vienlaicīgi ar nacionālajām, jo tāda „atvērtā sabiedrība”, vai „sabiedrība bez robežām” ir tikpat nereāla, cik nereāls un pretdabisks bija jūsu „komunisms”.

Pievienoja viedokli pie raksta Kapu tramvajs - amorāls padomju politikas turpinājums 22.oktobris 2016 07:35

"Varbūt līdzsvarotībai kādu ārstniecības kūri iziet."
-----------------------------------------------------
Bet...kāda jēga viņu "ārstnieciski kūrēt", ja aiz viņa stāv "Vienotā Krievija" ar vēl stiprāku impēriskā patriotisma injekcijas devu?

Pievienoja viedokli pie raksta Pētījums: pret Krievijas ietekmi Latvija ir viens no vājajiem punktiem 15.oktobris 2016 13:58

Bijusī ASV amatpersona un pētnieku grupas vadītāja Hītera Konlija intervijā "Reuters" norādīja, ka pētījuma mērķis ir parādīt problēmas, kurām līdz šim gan ASV, gan Eiropas politiķi nav pievērsuši pietiekamu uzmanību. "Pirmais solis ir atzīt, ka tas notiek," uzsvēra Konlija. "Te uz likmes ir mūsu identitāte un mūsu demokrātijas funkcionēšana."

Pētījuma autori ieteikuši virkni pasākumu Krievijas ietekmes izskaušanai, tostarp pievērst lielāku uzmanību nelikumīgām naudas plūsmām un pārskatīt ASV palīdzības programmas, lai nostiprinātu labu pārvaldību cīņai pret Kremļa ietekmi.
---------------
Varu vien piebilst, ka mans viedoklis nav citādāks.

Pievienoja viedokli pie raksta Vai likumā noteikti atvieglojumi nelojālo pedagogu atlaišanai ir laba doma? 15.oktobris 2016 13:26

Domāju ka bez reālas okupācijas seku likvidācijas jau atbrīvoties no tās „indes pret Latvijas Valsti” mēs nevarēsim. Bez Valsts pārvaldes orgānu lustrācijas un politikas maiņas jau neiztiksim un to hibrīdkaru neizbeigsim.

Bet, lai kaut ko mainītu, tad nākošajās Saeimas vēlēšanās - Valsts jubilejas gadā (!) pilnīgi atklāti un ar ilustrācijas likumu pamatoti - būtu jāatbrīvojas pilnīgi no visiem okupācijas laika aktīvistiem Valsts pārvaldē. Jāatbrīvojas no viņu sagatavotajiem "speciālistiem" iekšlietās un ārlietās, un jārevidē (vēl okupācijas apstākļos - militāristu klātbūtnē!) slēgtie līgumi ar okupētājvalsti par tās „piektās kolonnas” politisko statusu bijušajā okupētajā teritorijā.

Pievienoja viedokli pie raksta Kas ir latvietis? 9.oktobris 2016 23:37

Nu par tādām minhauzeniski politiskām „novitātēm” jau parunāt varam gan!
Ja jau tauta (etnoss) netiek identificēta ar Homo sapiens sugas populāciju, kas konkrētā teritorijā un paaudžu pēctecībā integrējusies etniski, bet gan tiek voluntāri uzskatīta par etniski mazsvarīgu indivīdu sajaukumu, kas radies šajā teritorijā kā laimes meklētāju, klaidoņu vai pat okupantu kopums, ...nu tad arī valstu robežām vairs nav īpašas jēgas...

Un to pasaules globalizāciju varētu veikt jau tikai administratīvi pārvaldītos sektoros, kas robežotos pa meridiāniem un paralēlēm... Nu, vai tas nebūtu vienkārši un racionāli, ko?
Bet, vai tāpēc tie internacionālie Homo novusi vairs viens uz otru nešaus...? Nu to gan nezinu; tas būtu jāprasa Sorosam.

Pievienoja viedokli pie raksta Ģenētiski nemodificētie latvieši? 29.septembris 2016 01:14

Ir tāds viedoklis, ka nacionālās attīstības (ekoloģisko procesu) maiņa un aizvietošana ar tautu mehānisku sajaukumu, – ir primitīvi laboratoriska bioģenētiskā procesa surogāts , kas pārtrauc cilvēku mentālo /garīgo/ mērķtiecību

Pievienoja viedokli pie raksta Vai Latvija ir gatava? 20.septembris 2016 23:22

Eksistējot tāds viedoklis, ka visa vaina esot paslēpta politiski nozīmīgu jēdzienu falsifikācijā, kura aizsākusies jau no impēriju (Romas uc.) sabrukuma laikiem.
Lielo kungu (elites) varas saglabāšanai pār saviem kalpiem (sabiedrību) bijusi nepieciešama sabiedrības ausīm tīkama demokrātijas (tautas varas) alternatīva, – un tad radušās tādas politiskās novitātes kā „globalizācija, kosmopolītisms, vienota ekonomiskā telpa, sabiedrība bez robežām, brīvais tirgus” u.c., kurās zaudēta tiek nacionāli valstiskā aizsardzība un kuras atjauno sabiedrības subordināciju un “darba devēju” varu pār “darba ņēmējiem”
Tātad – tie paši impēriskie vēži, tikai ielikti citās politisko afēru kulītēs!

Pievienoja viedokli pie raksta Neizbēgamā latviskuma brīnums 17.septembris 2016 11:57

P.S. Skaidrības labad pajautāšu kādam atjautīgākam: - vai "Sugas vēsturiskās attīstības posms" ir vērtējams arī kā sugas populāciju (etnosu)attīstības posms? Un ja kāds apstrīd to, tad - kādi argumenti?

Pievienoja viedokli pie raksta Neizbēgamā latviskuma brīnums 17.septembris 2016 10:21

Ir jāņem vērā, ka cilvēks materiālistu izpratnē ir tikai „vienkārša, ar saprātu apveltīta bioloģiska būtne”, kuras jūtu pasaule tiem šķiet vien nenozīmīgas emocijas – „subjektīvas reakcijas uz kairinātājiem”.
Protams, ka tik vienkāršots cilvēka redzējums ne par ko labu neliecina. Cilvēka teorētiska nonivilēšana līdz robota līmenim var būt pieņemama tikai racionāli kalkulējošiem kosmopolītiem, kuriem sabiedrības etniskā struktūra, ar tai raksturīgo garīgās attīstības perspektīvu, kas vērsta uz patriotismu, līdzcilvēku un tēvzemes mīlestību, ir traucējoša. Bet, kā jau teicu, etniskais dalījums ir dabas veidots, – vienmēr tāds bijis un vienmēr tāds būs.

Un vēsturē praktizētā, vardarbīgā un amorālā etnosu jaukšana nevar ilgstoši kalpot par argumentu garīgām būtnēm viņu nākotnes veidošanā. Vardarbība ir atstājama garīgai attīstībai neperspektīvajiem zvēriem.
Pieņēmums - „ja tas tā ir, tad tam tā jābūt”, ir absurds. Garīgu būtņu attīstībā dzīvnieciskais nevar ilgstoši dominēt pār cilvēcisko; - tāpat kā impēriski politiskie uzstādījumi nevar bezgalīgi dominēt pār nacionālas attīstības (etniskas integrācijas) procesiem.

Pievienoja viedokli pie raksta Neizbēgamā latviskuma brīnums 17.septembris 2016 01:53

Izpratne par cilvēku etniskās struktūras nemainību, kā dabisku likumsakarību, bija skaidra jau senajā Grieķijā. Tā bija tikpat skaidra, kā izpratne par ģimeni, tautu (etnosu) un visu cilvēci - kā garīgai attīstībai perspektīvu būtņu kopumu.
Un loģiski domājošiem cilvēkiem tā vienmēr ir bijusi aksioma, kas pierādījumus neprasa, bet globālo parazītu dezinformētajiem ļautiņiem, kuru galvās iezombētas etniski neaizsargātas „cilvēktiesības”, kas praktiski izpaužas kā darbadevēju "labvēlība", - tiem šāds, uz elementāriem dabas likumiem balstīts skaidrojums ir svešs.

Etniskuma nozīmes apliecinājumam nav nekādi īpaši zinātniskie pierādījumi vajadzīgi, jo pietiek jau ar elementāru ekoloģijas procesa izpratni. Un, lai aiztaupītu laiku ekoloģijas jēdziena apgūšanai, tad iesaku to skatīt enciklopēdiski, kur tas skan sekojoši:
Ekoloģija ir bioloģijas nozare, kas pēta un atspoguļo atsevišķa organisma un apkārtējās vides savstarpējās mijiedarbības procesus.

Bet ekoloģijā ietilpstošais bioģenētiskais likums mums vēsta, ka katra „organisma individuālā attīstība atkārto sugas vēsturiskās attīstības posmus”; tātad - šī dabiskā ekoloģijas procesa rezultātā arī mēs – 4,5 gadu tūkstošus baltu cilšu teritorijās dzīvojušie viņu pēcnācēji – tāpat kā mūsu senči, kas nepārtraukti cīnījušies pret „svešo un citādo” ekspansiju, esam spējīgi ne vien aizstāvēties, lai paliktu latvieši, bet arī likvidēt tās nolādētās okupācijas sekas un vēl arī asimilēt kādu miermīlīgāku klaidoni...!
Un vēl piebildīšu, ka Dabas likumi ir arī Dieva likumi!

Pievienoja viedokli pie raksta Tautību "latvietis" tomēr nevarēs iegūt pilsoņi bez latviskas izcelsmes 16.septembris 2016 18:20

.Bet etniskais dalījums ir dabas veidots, – vienmēr tāds bijis un vienmēr tāds būs.

Un vēsturē praktizētā, vardarbīgā un amorālā etnosu jaukšana nevar ilgstoši kalpot mums - „garīgām būtnēm” kā objektīvs arguments viņu nākotnes veidošanā. Vardarbība ir atstājama tikai un vienīgi zvēriem.
Pieņēmums - „ja tas tā ir, tad tam tā jābūt”, ir absurds. Dzīvnieciskais nevar dominēt neierobežoti pār garīgu būtņu humāno attīstību, - tāpat kā bijušo impēriju politiskie uzstādījumi nevar bezgalīgi dominēt pār dabiskiem (etniskas integrācijas) procesiem cilvēces attīstībā.
Izpratne par cilvēces etnisko struktūru bija skaidra jau senajā Grieķijā. Tā bija izpratne par ģimeni, tautu (etnosu) un visu cilvēci, kā garīgai attīstībai perspektīvu būtņu kopumu.
Patstāvīgi un loģiski domājošiem cilvēkiem tā vienmēr ir bijusi, ir un būs aksioma, kas pierādījumus neprasa, bet globālo parazītu dezinformētajiem, kuru galvās iebāzta virtuāla „cilvēktiesību” eiforija, tiem šāds - uz elementāriem dabas likumiem balstīts skaidrojums nav pieņemams.

Bet etniskuma nozīmes apliecinājumam nav vajadzīgi komplicēti zinātniskie pierādījumi, jo pietiek jau ar elementāru ekoloģijas likumsakarību izpratni. Un, lai aiztaupītu laiku ekoloģijas jēdziena apgūšanai, tad tas skatāms enciklopēdiski un skan sekojoši:
Ekoloģija ir bioloģijas nozare, kas pēta un atspoguļo organisma un vides savstarpējās mijiedarbības procesus.

Bet ekoloģijā ietilpstošais bioģenētiskais likums (kā universāla dzīvās dabas likumsakarība) mums vēsta, ka katra „organisma individuālā attīstība atkārto sugas vēsturiskās attīstības posmus”, kuru rezultātā arī mums ir savs gēnu kopums un mēs varam būt tikai ...latvieši!
Un vēl piebildīšu, ka Dabas likumi ir arī Dieva likumi!

Pievienoja viedokli pie raksta KNAB vadīšanai pieteikties mudina Juristu apvienības vadītāju 9.septembris 2016 00:02

Visādā ziņā Māris Gulbis būtu sabiedrībai "caurspīdīgāks kadrs" par bijušo Rīgas Centrālcietuma Drošības daļas priekšnieku un tagadējo LJA vadītāju Rihardu Bunku, kura vadītā iestāde LJA šķiet gaužām līdzīga iestādei LJB, kuru 1988.gadā "ierosināja dibināt Latvijas PSR prokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklētājs", bet tagad "eiroskeptiķis", Borovkovs.

Skatīt vecākus ierakstus