IR

personāla atlases speciālisti
Profesijas
Domāju, ka speciālistus un vadītājus, kuri darbojos personāla atlases jomā, vairs nepārsteidz vajadzība nolīgt aizvien talantīgākus darbiniekus. Tāda nepieciešamība radusies ne tikai moderno tehnoloģiju attīstības rezultātā, bet arī darba tirgus pārmaiņu rezultātā.
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →