IR

LPB
Profesijas
Pēdējo nedēļu notikumi publiskajā telpā rosinājuši diskusiju par psihoterapijas nozari un psihoterapeita sertifikāta nozīmīgumu, Latvijas Psihoterapeitu biedrības (turpmāk tekstā – LPB) leģitimitāti un personām, kuras tiesīgas saņemt sertifikātu un praktizēt psihoterapiju. 
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →