IR

Darbs ārzemēs
Profesijas
Transporta uzņēmumu grupas Amitours personāla atlases pieredze liecina, ka lielāko daļu darba meklētāju no darba ārzemēs attur nevis kvalifikācijas trūkums vai svešvalodu nezināšana, bet gan stereotipi.
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →