IR

bēgļi
Politika
Piedodiet, drīzāk, lūgums pēc paskaidrojuma. Vai analīzes.
Politika
Ieilgušie militārie konflikti, kari un sociālās un ekonomiskās krīzes Afganistānā, Jemenā, Sīrijā, Lībijā, Irākā un vairākās Āfrikas valstīs, kā arī globālā nabadzība ietekmējusi trešo valstu migrācijas plūsmas intensitāti uz Eiropas Savienību (ES), kā rezultātā ES nepieciešams sniegt humānu palīdzību un patvērumu tām personām, kuras bēg no vajāšanas. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībai ir būtiski palikt pievilcīgam galamērķim studentiem, pētniekiem un ekspertiem. Palīdzība bēgļiem nav tikai ES vērtību jautājums, bet arī juridiski saistošs pienākums ievērot starptautiskās saistības. Tāpat tas ir jautājums par starptautisko un pienākumu pret ES dalībvalstīm sabalansēšanu – ES ir pienākums sniegt patvērumu kara bēgļiem, bet vienlaikus nodrošinot savu robežu drošību, ekonomisko labklājību un sabiedrības saliedētību.
Politika
Rīcības plāns personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā, paredz sniegt dažādus integrācijas pasākumus, tai skaitā sociālekonomiskās iekļaušanas jomā, lai bēgļi un personas ar alternatīvo statusu pēc iespējas ātrāk varētu iekļauties Latvijas darba tirgū. Tūlītēja iebraucēju sociālekonomiskā integrācija samazinātu laika posmu, kad šie cilvēki ir atkarīgi no pabalstiem un sniegtu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai. Latvijas uzņēmēji un biedrību, un nodibinājumu vadītāji ir apstiprinājuši gatavību piedāvāt darba vietas bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, taču pagaidām ir pārāk daudz nezināmā un “nesakārtotu” procesu saistībā ar šo ārvalstnieku integrāciju darba tirgū.
Politika
Teroristu uzbrukumi Parīzē – kā tos izvērtēt, vai ir iespējams teikt, ka šis ir sākums III. Pasaules karam? No kā baidīties Rietumiem un kā uzvesties? Kā mainīsies varas līdzsvari pasaulē? Vai ir kāda iespēja lai tuvinātos Krievija un ASV cīņā pret kopīgo izaicinājumu? Kā Parīzes notikumi ietekmēs noskaņojumu Rietumu sabiedrībā, tajā skaitā Vācijā? Vai noturēsies Rietumu vērtības, saskaroties ar jauniem draudiem? Uz Parīzē dzimušā un augušā Vladimira Poznera  jautājumiem atbildēja vācu politologs Aleksandrs Rars ( Alexander Rahr).
Politika
 
Politika
MUSULMAŅI. Kad jūs ceļojat pa musulmaļu valstīm, jums saka: Jaievēro šo valstu tradīcijas un jānēsā lakatiņš, ja esat sieviete, tad man, kā cilvēkam, kurš ciena citu valstu tradīcijas, tas neizsauc ne mazāko protestu. 
Politika
Latvijai būs jāuzņem bēgļi. Tas ir nolemts ES līmenī un pašlaik notiekošais iekšpolikikā ir vien teātris priekš saviem vēlētājiem. 
Politika
Ja kāds vēlas runāt par migrantu uzņemšanu vai neuzņemšanu, tam noteikti jānoskatās šī īsā un precīzi situāciju raksturojošā prezentācija.
Politika
Daļu Latvijas sabiedrības satraukusi ziņa, ka solidarizējoties ar pārējo Eiropu, mums nākamo divu gadu laikā jāuzņem 250 patvēruma meklētāju, kas ir apmēram desmit reizes mazāk par šogad Vidusjūrā noslīkušo migrantu skaitu. No vienas puses tas ir kompliments Latvijai. Acīmredzot Eiropas līderi cer, ka Latvijā ieguldītie miljardi eiro, no kuriem ievērojama daļa novirzīta sociālajai nozarei, mūsu valsti padarījuši par dzīvei piemērotāku kā patvēruma meklētāju dzimtenes. Tomēr vietējie varas nesēji, dodot līderiem mājienu nesteigties ar secinājumiem, šajā cilvēku tirgū izmanījušies nokaulēt sākotnējo kvotu par veselām divām trešdaļām. Un nu mums atliek vienīgi gaidīt patvēruma meklētājus no bēgļu „lielā piecinieka” – Sīrijas un Eritrejas iedzīvotājus.
Politika

BEZKAUNĪBA!? 7

-> Dzintra Regina Jansone 23.augusts 2015 17:06
Inga Žolude, Trauslie konservi / KDi,2015.13.08./
Politika
Sākot rakstu, OBLIGĀTI, neaizmirsti uzrakstīt, kādās ārzemju skolās esi mācījies vai, vismaz, kādās ārzemēs dzīvo! Tas ir garants –katrs tavs vārds būs uztverts kā aksioma!
Politika
Kādēļ otrdien 18:00 iešu uz Ministru kabinetu? Apzinos, ka lielā mērā dēļ apdraudējuma, ko potenciāli var radīt un reāli rada Krievija, vairākas valstis, ieskaitot Latviju, ir spiestas ņemt dalību dažādās starptautiskajās organizācijās. Līdz ar to „brīvprātīgā piespiedu kārtā” nākas uzņemties un pildīt arī tādas saistības, kuras ir pretējas valstu nacionālajām interesēm, un ilgtermiņā gluži nopietni tās apdraud. Viens no šādiem problēmjautājumiem ir imigrantu un bēgļu uzņemšana. Runa nav par saistību nepildīšanu un nesolidāru rīcību, bet gan par pienācīgu ES un savas valsts interešu aizstāvību.
Politika
Jautājums Sallijai Benfeldei: Bēgļu jautājums vai, tomēr, tautas pastāvēšana!?
Ekonomika
Bēgļu jautājuma pareizai un taisnīgai risināšanai jārodas no dažādu profesionāļu iesaistes un Latvijas sabiedrības labās gribas. Līdzšinējā diskusijā sakrājušies sārņi. Šī raksta nodoms ir norādīt uz slikto argumentāciju, lai turpmākā diskusija raisītos brīvi – par labu mums un mūsu dzimtajai zemei. 
Politika
Es, kā apdomīgs cilvēks, vienmēr esmu mēģinājis izvairīties no nacionālu jautājumu komentēšanas publiski. Tomēr, raugoties uz pēdējo dienu notikumiem Uzvaras parkā un bēgļu jautājuma saasinājuma, gribu padalīties ar savām domām par šo visu. 
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →