IR

Politika
Politika
“INVADERS”… В своё время я уже опубликовала на Ir.lv этот Блог на Английском языке о современных лютых и свирепых Викингах, которые захватили Латвию, не встретив на сей раз ни малейшего сопротивления со стороны местных жителей. Латыши радостно приняли их — с распростёртыми объятиями!
Politika
«Откуда есть пошла Земля Русская?»...
Politika
«Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да поидите княжить и володети нами»…
Politika
Норвегия. 2015-й год. «Оккупированные». Так называется художественный сериал, который выходит на экраны страны. На добропорядочную, миролюбивую и образцовую Норвегию — напали! В воздухе кружат вражеские вертолёты. Кто напал? Россия! Сериал стремительно набирает популярность. Рейтинг растёт!  
Politika
Trešdien, 2017. gada 8. martā, LR Uzņēmumu reģistrs ir ierakstījis politisko partiju reģistrā jauno partiju "PROGRESĪVIE".
Politika
Līdz pašvaldību vēlēšanām atlicis vairs pavisam nedaudz un atskatoties uz aizvadītajiem četriem gadiem, nenoliedzami Lielvārdes novadā šis laiks ir bijis saspringts nevien politiskajā, bet arī sabiedriskajā dzīvē. Šoreiz par aizvadītajos četros gados piedzīvoto politiskajā dzīvē. Kā tad gājis iepriekšējos gados? 
Politika
7. martā Polijas Republikas premjerministre Beata Šidlo (Beata Szydło) nosūtīja visu Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem vēstuli sakarā ar ES Eiropas Padomes priekšsēdētāja vēlēšanām. Seko vēstules teksts angļu valodā, ko savā Tvitera kontā šodien publicējis Polijas izvirzītais ES Eiropas Padomes priekšsēdētāja amata kandidāts Jaceks Sariuš-Voļskis (Jacek Saryusz-Wolski).
Politika
Pagājušonedēļ, pāršķirstot “neatkarīgo” žurnālīti Ir (Pauls Raudseps. Tiesa pret propagandu. 23.02.2017.), nācās kārtējo reiz secināt, ka bez Lemberga vārda piesaukšanas tas acīmredzot nekādi nav spējīgs izvilkt savu eksistenci. Rakstot par pašvaldību izdotajiem laikrakstiem un kvēli aizstāvot ideju par to aizliegšanu, tika piesaukts arī mans vārds, dodot mājienu, ka Saeimas vairākuma noraidošā attieksme pret šo mediju aizliegšanu it kā esot saistīta arī ar manām interesēm Ventspils pašvaldībā.
Politika
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Пауль Йозеф Геббельс.
Politika
Tā patiešām ir ideoloģija, kuras mērķis ir pārveidot sabiedrību, par pamatu ņemot to pašu, mums labi zināmo, tikai mazliet piemirsto marksismu. Mērķis ir graut un iznīcināt dabisko ģimenes modeli, un to paveikt, izjaucot robežas starp dzimumiem.
Politika
Tā patiešām ir ideoloģija, kuras mērķis ir pārveidot sabiedrisko attiecību formas, par pamatu ņemot to pašu, mums labi zināmo, tikai mazliet piemirsto marksismu. Mērķis ir graut un iznīcināt dabisko ģimenes modeli, un to paveikt, izjaucot robežas starp dzimumiem.Marksisma pamatlicējs Fr. Engelss, vienā no savām vissvarīgākajām grāmatām rakstīja: "Vēsturē par vienu no pirmajiem antagonismiem ir jāatzīst antagonisms starp vīrieti un sievieti monogāmiskā laulībā un par pirmo apspiešanu - vīrieša pārākumu pār sievieti." ("Ģimenes izcelšanās, valsts un privātīpašums")Šo domu tālāk attīstīja amerikāņu feministe Shulamith Firestone (1945-2012), kuru atzīst par džendera ideoloģijas pamatlicēju. Savā grāmatā "Dzimumu dialektika" viņa sintezē Zigmunda Freida, Kārla Marksa, Fridriha Engelsa un Simone de Beauvoir idejas. Šajā grāmatā viņa uzsver: "Lai likvidētu un ierobežotu ekonomiskās šķiras, ir nepieciešama proletariāta revolūcija, tāpat lai likvidētu dzimumu šķiras, jeb kārtas ir nepieciešama apspiesto (sieviešu) šķiras revolūcija, un šai šķirai pilnībā ir jāpārņem vara pār reprodukcijas līdzekļiem. Tas nozīmē, ka sievietēm ir ne tikai pilnībā jārīkojas ar savu ķermeni kā īpašumu, bet arī pilnībā jāpārņem kontrole pār visu cilvēka vairošanās un auglīguma sfēru. Tām ir jākontrolē demogrāfiskā bioloģija un visas sabiedriskās institūcijas, kas ir saistītas ar bērnu radīšanu un audzināšanu." (S. Firestone, M.A. Peters, "Dženders, pasaules politiskā un kultūras norma"). Šis fragments skaidri norāda, ka džendera ideoloģijas pamatā ir marksisms, sabiedriskās šķiru cīņas vietā tiek novietota dzimuma cīņa, kurā sieviete ir apspiestā šķira, un tās mērķis ir iegūt kontroli pār auglīguma sfēru. Cīņu par reproduktīvām tiesībām aizsāk Margaret Sanger (1879-1966), kura ir Starptautiskās Ģimenes Plānošanas Federācijas (IPPF) dibinātāja. Sanger uzskata, ka "mātišķība - tā ir reproduktīvā verdzība," no kuras vajag atbrīvot sievietes. "Sieviete ir novājināta ar to, ka tā ir sieva un māte. Vajag atbrīvot sievieti no šīm šausmām, no tās verdzības, kāda ir grūtniecība, dzemdēšana un bērnu audzināšana." Džendera ideoloģijas pmatā ir tēze, ka, pat ja mēs nevaram izslēgt bioloģisko dzimumu, tomēr mūsu uzskats par dzimumu ir sabiedrības un kultūras uzspiests mūsu dzīves laikā. S. Firestone savos radikālajos uzskatos postulē un unificē dzimumu un panseksuālismu. Viņas uzskats ir tāds, ka "sociālistiskās revolūcijas mērķis bija ne tikai likvidēt ekonomisko šķiru privilēģijas, bet pat vispār likvidēt šīs šķiras kā tādas. Līdzīgi arī feministiskās revolūcijas mērķis ir ne tikai likvidēt vīriešu dzimuma privilēģijas, bet likvidēt pavisam jebkādu dzimumu izpratni. Jebkāda dzimumu izpratne vairs nebūtu kultūras un sabiedriskā ziņā nepieciešama. Tieši homo, hetero, bi - seksuālisms ir šīs ideoloģijas augļi un sekas un veicinātāji. Reprodukcija vairs netiek saistīta ar dzimumu vai ģimeni. Šajā modelī viss ir iespējams. Arī 'In Vitro' apaugļošanas veicināšana ietilpst šajā pat ideoloģiskajā plāksnē. Dzimumu kulturālo teoriju aizsācējs ir amerikāņu psihologs un seksologs John Money (1921-2006). Tieši viņš pirmais sāka lietot vādu dženders kā apzīmējumu dzimumam, kurš nav saistīts ar bioloģisko dzimumu. Viņš dženderu definēja kā sabiedrisko lomu, mūsu pašu subjektīvo viedokli par savu vīriķību un sievišķību. Kaut arī viņš neizslēdza biloģisko dzimumu, tomēr runāja par "gender role" (loma, kādu uzņemamies). Džendera definīciju, kā sabiedriko lomu attīstīja britu socioloģe un feministe Ann Oakley (1944). Pēc viņas uzskatiem, dzimums nav dabiska, bet ir atkarīga no kultūras, kurā notiek socializācija. "Vīrišķība un sievišķība nav "dabiskas substances", bet gan psiholoģiskas un kulturālas sekas, sabiedrisko procesu rezultāts, kurā indivīds iegūst vai nu vīrieša vai sievietes iezīmes". Arī pazīstamā amerikāņu feministe Judith Butler (1956) cieši saista šo ideoloģiju dženderu ar homo- un transseksualitāti. Viņa uzskata, ka eksistē gan bioloģiskais, gan kulturālais dzimums, tomēr kulturālais dzimums neizriet no bioloģiskā, bet rodas no kulturālajiem procesiem. Viņa uzskata, ka nav tikai viens kulturālais dzimums, bet tas var būt ļoti daudzveidīgs un ļoti atkarīgs no audzināšanas bērnībā. Ja mēs bērnībā bērnam "iestāstīsim", ka viņš ir pretējais dzimums, vai homoseksuālis, tad viņš arī šādu lomu dzīves laikā spēlēs, neatkarīgi no sava bioloģiskā dzimuma. Tādējādi veidojās t.s. "performatīvisma" teorija un šo teoriju atzīst un tā iznīcina jebkādas robežas ne tikai starp vīrieša un sievietes bioloģisko dzimumu, bet vienādo lesbiešu, transseksuāļu, biseksuāļu un homoseksuāļu dzimuma izpratni. Mūsu, kā kristiešu lielākais satraukums ir šīs ideoloģijas mēģinājums graut un iznīcināt ģimeni un mēginājums audzināt bērnus, atrauti no bioloģiskajiem procesiem. Pāvests Jānis Pāvils II šādus mēģinājumus nosauca par antropoloģisko kļūdu. Visi šie grupējumi vēlas iznīcināt "tradicionālās ģimenes tirāniju". Mūsdienu amerikāņu feministe un filozofe Alison Jagger atklāti norāda, ka dzimumu šķiru revolūcijas mērķis ir iznīcināt ģimeni: "Lai iznīcinātu bioloģisko ģimeni, ir nepieciešams masīvi aktivizēt dažādu seksuālo prasību un vajadzību līmeni. Vīriešu un sieviešu homoseksuālisms, ārlaulības sakari - tas viss liberālajā domāšanas veidā tikai palīdzēs šiem procesiem. Cilvēce beidzot varēs atgriezties pie savas dabiskās, polimorfiskās un perversās seksualitātes."Mēs varētu teikt - tā ir tikai teorija, kurai nav saiknes ar mūsu dzīvi. Tomēr tas jau reāli notiek. Skandināvijas "aseksuālās" skolas, bērnu dzimšanas reģistri bez dzimumu norādēm, viendzimumu "savienību" atzīšana par likumīgām, reprodukcijas kontrole un abortu "tiesību" popularizēšana, uzskatot tās par cilvēka tiesībām. Tieši tādēļ mums jābūt nomodā.
Politika
Время идёт, а оскорбление Поляков и Польши на Русском языке в Русском информационном пространстве Латвии — становится нормой.
Politika
sveiki.aizdevumu offrir un taux de 3% d'intérêt Nous avons tous les arrangements piešķiršanasaizdevumi allant de € 5000 à € 5.000.000 personnes unUzņēmumi difficultés financières taux de 3% .maksājams d'intérêt en fonction de vos budžetu.Sazinieties financiers pour plus d'informations sur notre terms.If -mail: ziliute88edita@gmail.compaldies pour la compréhension
Politika
С Днём Ангела, Дорогая Pani Zuzanna! Храни Вас Господь и Царствие Вам Небесное! Вас нет рядом… Но, Католическая вера — со мной. А, моя Любовь — с Вами...
Politika
Избрание Трампа президентом США вызвало бурю негодования части человечества, называющей себя прогрессивным или, как сегодня принято говорить, продвинутым, в том числе и у нас в Латвии.
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →