IR

Ekonomika

Izpērkamās funkcionāli nepieciešamas zemes lielumu jānosaka ar formulu 0

 
imantsran 31.decembris 2016 12:55

 

IV.daļa.

             Joprojām jaunajā  TM likumprojektā un attiecīgajos likumu pavadošajos MK noteikumos paredzēts piesaistāmo zemi noteikt aizmuguriski, kaut likumā šāds vārds netiek lietots, bet tas izriet no likuma un MK noteikumos traktējuma.  Pirmkārt, minētajos normatīvajos aktos katrai mājai zemes lielumu neparedz aprēķināt ar FORMULU, lai izslēgtu patvaļu, korupciju un diskrimināciju, lai kārtējo reizi nepieļautu VZD un/vai pašvaldību amatpersonu neierobežotu varu. Otrkārt, aizmuguriskais izpērkamās zemes liekuma princips noteikts likumprojekta 1.panta 3.punktā, kurā teikts, ka piespiedu dalītā īpašuma zemes gabals - zeme, uz kuras … atrodas piespiedu dalītā īpašuma ēka vai tā pilnībā vai daļēji sakrīt ar privatizāciju regulējošajos normatīvajos aktos noteikto dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Aizmuguriskais, neierobežotas varas princips zemes lieluma noteikšanai likumā pilnībā nostiprinās.

             To pašu atkārto arī MK noteikumi „Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība”, ar kuru plāno piešķirt aizmuguriski esošo zemes gabalu, vēl pievienojot klāt „lieko” zemi un noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 28. panta ceturto daļu. Tālāk nav kur iet, likumdevēji, nosakot mājām zemes lielumu, atkal iet patvaļas un korupcijas pēdās: cik lielu zemi izpirkšanai pašvaldību amatpersonas gribēs ierādīt, tik arī ierādīs, jo likumprojekts paredz amatpersonām atkal piešķirt neierobežotas tiesības, korupcijas iespējas un atkal Rīgas domes amatpersonas neko nedarot savas kompetences ietvaros, lai aizsargātu rīdziniekus no zemes pārpircēju patvaļas un patiesa zemes lieluma noteikšanai, atsevišķa zemes robežu plāna izstrādāšanai,  varēs viltīgi ņirgāties par valdību un Saeimu un teikt – pie visa vainīga valdība un izskatīsies, it kā tas pareizi teikts.

              Šādas valsts varas un pašvaldības viltības, ko tautā nereti dēvē par   gadsimta nelietībām „balto baronu” interesēs, vērojamas tikai Latvijas valsts likumdošanā. Vai tiešām Tieslietu ministrijas amatpersonas, sagatavojot šādu likumprojektu, ir pazaudējušas tiesiskuma izpratni? 

NOBEIGUMS. Lai palīdzētu Saeimas deputātiem pamodināt sirdsapziņu pret lielu savas  tautas daļu, kuru intereses skar šis likumprojekts, būtu nepieciešam Latvijas pilsoņiem parakstīties ar  savu internetbankas starpniecību par iniciatīvām portālā  Manabalss.lv: 1) ZEMEI ZEM DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM JĀBŪT TIKAI ŠO MĀJU IEDZĪVOTĀJU ĪPAŠUMĀ https://manabalss.lv/zemei-jabut-maju-iedzivotaju-ipasuma/show      ; (2) PAR PAMATOTU NEKUSTAMA ĪPAŠUMA NODOKLI https://manabalss.lv/par-grozijumiem-valsts-kadastra-likuma-67-panta/show; (3) PAR PIESPIEDU NOMAS ZEMES KADASTRĀLO VĒRTĪBU

https://manabalss.lv/par-piespiedu-nomas-zemes-kadastralo-vertibu/show

Klementijs Rancāns                                                                                            

Dzīvokļu īpašnieku un īrnieku tiesību biedrības „Ausma”

Valdes loceklis, jurists

Rīgā, 31.12. 2016.  

Ieteikt šo rakstu? Jā(0)

Pievienot viedokli →

Rounded_image_box_gray

imantsran

Ieteikt:
Share-twitter Share-draugiem Share-facebook Add-rss-trans

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →

Vēl par šo tēmu

Citi šī autora ieraksti Skatīt visus →