IR

Politika
Līdz zināmai robežai Kremlim ir izdevīgs mazo tautu nacionālisms Krievijai pieguļošajās teritorijās. Kad ar nacionālistu palīdzību tās atgriezīsies limitrofa stāvoklī, atliks tikai izvēlēties vienu no daudzkārt izmēģinātajiem mazu, neatkarīgu valstu iznīcināšanas paņēmieniem.
Izglītība
«Учительница! Вы..., вообще, — не можете работать в школе! Вам здесь — не место! Вы не имеете права стоять перед классом! Ничему хорошему — Вы нас научить не сможете...»
Personīgie Blogi
Informācijas apjoms ik dienu aug prātam netveramā ātrumā un par spīti prognozēm, kas sola vispasaules Lingua franca dominanci nākotnē, šodien patērētāji vēl arvien labprātāk iegādājas preces, par kurām ir uzzinājuši dzimtajā valodā. Kā rīkoties, ja tulkošanai, produktu lokalizācijai ar plānoto budžetu nav gana? Kā samazināt rakstiskās tulkošanas izmaksas? Vēlos dalīties darbā novērotajā, lai gan brīdinu – zelta nūjiņa vai arī atbilde, kas derēs visās situācijās, valodu nozarē nemaz nav iespējama.
Ekonomika
Pēdējā laikā ir kļuvis diezgan populāri salīdzināt visu kaut ko pašmājās ar Igauniju. Lūk, Igaunija ir mums soli priekšā uzņēmējdarbības vides un nodokļu iekasēšanas jomā. Lūk, igauņiem e-paraksts ir teju visur, bet mums teju nekur. Lūk, valsts pārvalde tur ir kompaktāka un efektīvāka. Lūk, demogrāfijas atbalsts ziemeļos ir par kārtu labāks. Bet lūk, kādas ir ārstu un māsu algas un medicīnas līmenis uz ziemeļiem no Valkas… “Stop, bet kāpēc šis pēdējais teikums nav izskanējis vakar Alūksnē?” pieķēru es sevi pie domas. Panorāmas sižetā alūksnieši skandēja “Neticam, neticam!”, nevis, piemēram, “Veselības aprūpi kā Igaunijā!”.
Politika
Reorganizācijām valsts pārvaldes un citās institūcijās būtu jābūt, mērķētām uz procesu efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Diemžēl praksē prettiesiskas reorganizācijas tiek izmantotas arī kā iespēja, lai izrēķinātos ar trauksmes cēlējiem, kuri ziņojuši par pārkāpumiem.
Politika
Tas prasa izstrādāt visām civilizētajām valstīm pieņemamu vispārcilvēcisko (humāno) vērtību (kritēriju) sistēmu un postulēt to sava veida kodeksa formā kā civilizētu starptautisko attiecību veidošanas kanonu, cilvēktiesību atribūtu un atskaites bāzi, kā politiskās darbības izvērtēšanas skalu. Tad patiešām tiktu izveidotas nepārvaramas barjeras, kas neļautu publiskās varas struktūrās ienākt un noturēties avantūristiskām, varas apreibinātām, sociāli bīstamām personām. Tad vairs nebūs arī pamata mūsdienu ģeopolitikā tik bieži praktizētajām spekulācijām par valsts nacionālo savdabību pretstatā ārzemēm, norādēm uz savas valsts īpašo misiju, statusu, lomu, lai tautai attaisnotu autokrātisku vadības stilu, diktatorisku metožu pielietošanu, tā argumentējot vardarbīgas ambīcijas, cilvēktiesību ignoranci vai to subjektīvu interpretāciju. Šāda mērķtiecīga rīcība šodienas globālajā situācijā ir kļuvusi par civilizācijas izdzīvošanas prasību un vitālu nosacījumu!
Politika
   Nekādā gadījumā nedrīkst uzspiest savu redzējumu kā vienīgo pareizo, patieso – šajā nolūkā pat spekulējot ar ideoloģiskajām vai etniskajām atšķirībām, patriotiskiem saukļiem, pat uzņemoties briesmīgu grēku manipulēt ar Dieva vārdu. Tādēļ nedrīkst iecentrēties uz atšķirīgo, bet jāmeklē un jārod vienojošais pamats, no humānisma izrietošie konsolidācijas elementi, kuri neapšaubāmi ir mūsos, neatkarīgi no politiskās piederības, mentalitātes, kultūras, ticības, valodas, rases, pilsonības, stāvokļa sabiedrībā.
Politika
     Mazā cilvēka apziņa par savu niecību varas necienīgu cilvēku priekšā, ka paša spēkiem nav iespējams izmainīt, pilnveidot  šāda tipa vadītāju veidoto varas sistēmu, dzimst un progresē apziņas aprobežotībā. Aprobežotībā, kas joprojām tiek polittehnologu projektēta, ar propagandas līdzekļu palīdzību kultivēta un uzturēta, pateicoties bieži vērojamajam demokrātisko institūtu vājumam, varas institūciju konservatīvismam, kurš nereti pārtop anahronismā. Tāpēc jau ir nepieciešams pārskatīt savu pasaules redzējumu un attīrīties no uztveres stereotipiem, rast līdzīgi domājošos, lai kopīgiem spēkiem uzdrīkstētos piedāvāt inovatīvas idejas, lai nebaidītos mērķtiecīgi reformēt un saprātīgi stiprināt tautvaldības pamatus. Tā rodot neordinārus un efektīvākus sociāli aktuālo problēmu risināšanas veidus, vairs nepieļaujot pilsoņu – vēlētāju pārvēršanu par varai pakļautiem un izmantojamiem objektiem, kuri zaudējuši reālu iespēju kontrolēt šo varu un tātad pašiem regulēt savu dzīvi, t.i., būt Cilvēkiem, nevis marionetēm citu varaskāru, bet apšaubāma godaprāta personu rokās.
Kultūra

Lielie kapi 0

-> Filips Bobinskis 2.novembris 2016 11:18
Pēdējā laikā itin bieži nākas dzirdēt izteikumus par to, cik sabiedrībai nozīmīgi ir Rīgas Lielie kapi un tajos guldīto Latvijas kultūras darbinieku piemiņas saglabāšana. To dzirdot, man uzreiz prātā nāk fotogrāfiju sērija, kurā 2011. gadā biju fiksējis šo kapu visnotaļ bēdīgo situāciju. 
Ekonomika
Labai pārvaldībai ir būtiska ietekme uz uzņēmuma konkurētspēju, darbības rezultātiem un efektivitāti. Priekšnoteikums labai pārvaldībai ir skaidra lomu un pilnvaru sadalīšana starp uzņēmuma īpašniekiem, padomi un uzņēmuma vadību.
Izglītība
«Учительница! А, Вы — Русская?! Ну…, «5-тая графа». Вы, вообще, — кто? Ну, показали нам «Фиолетовый Паспорт»… — демонстрируете, что, мол, Вы — «своя». Вы кто, Учительница?», — в начале сентября 1997-го года Русские старшеклассники в Рижской школе национальных меньшинств хотели понять, кто, собственно говоря, стоит перед классом?
Kultūra
Radošā fotogrāfa Nila Viļņa izstāde aplūkojama visos Lattelecom veikalos
Politika
Lai partija iekļūtu saeimā, tai vēlēšanās jāpārvar maģiskā 5% barjera. Jautājums - ko īsti šis valnis sargā?
Izglītība
1997-ой год. Начало сентября. По случайному стечению обстоятельств, и к моему собственному искреннему изумлению, я стою пред одним из старших классов в одной из очень хороших Рижских муниципальных школ национальных меньшинств. Передо мной — в основном, Русские дети. А, я… впервые в жизни — учительница Английского языка. На учительском столе учебник Кембриджского Университета “LOOK AHEAD”. Тема урока? Как оказалось, вопрос о моей лояльности…
Politika
11.09.2012-го года Господин Владислав Рафальский — учитель Русского языка и литературы Русской Рижской школы № 40 — на RADIO BALTKOM в Программе «Voice Control» назвал местных этнических Поляков, голосовавших за Национальное объединение: «полуобразованными избирателями».
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas

Tick-green Ieteiktākie raksti