IR

Personīgie Blogi
Laika linearitātei un secīgumam ir daudz lielāka nozīme, nekā mēs to nereti iedomājamies. Laiks nemitīgi secīgi rit uz priekšu un nestāv uz vietas. Laika linearitāte it kā ik brīdi mums atgādina, ka arī mēs, katrs no mums, ir daļa no kaut kā plašāka, kas nemitīgi aug, attīstās un pilnveidojas. Un caur šo kustību katra esības daļa mudina virzīties uz priekšu un neapstāties arī mūs. Laiks rit uz priekšu secīgi. Un šis secīgums rada priekšnoteikumus būtiski svarīgam apstāklim, ko nereti, manuprāt, mēdzam piemirst. Ikdienā izkrīt no prāta tik skaidrā apziņa, ka katra darbība ir secīga, tās seko viena aiz otras un veido noteiktu notikumu ķēdi, kas rada sekas un priekšnosacījumus nākamajai darbībai un nākamajam solim. Laika linearitāte un secīgums veido priekšnosacījumus determinētajai pasaulei un tam, ko nereti saucam par likteni – lietas notiek tā, kā tās ir notikušas tikai tāpēc, ka es, tu, mēs vai kāds cits iepriekš esam izdarījuši vienu vai otru izvēli.
Izglītība
1997-ой год. Самое начало сентября. «ВЫГНАТЬ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ». Постараемся в этом «стандартном» изречении — правильно расставить знаки препинания, в конкретной жизненной ситуации.
Izglītība
1997-ой год. Самое начало сентября. Независимый журналист Финского происхождения с Польской фамилией Soczniewa — по случайному стечению обстоятельств стоит перед старшеклассниками в очень хорошей Рижской муниципальной средней школе национальных меньшинств. Передо мной, в основном — Русские дети. А я — учительница Английского языка. У меня «Фиолетовый Паспорт», и я не являюсь — лояльной гражданкой Латвии…
Politika

Mieru, tikai mieru! 31

-> Vladimirs Reskājs 10.novembris 2016 11:05
Tā bērnības supervaroņa Karlsona vārdiem, gribas komentēt Donalda Trampa ievēlēšanu pasaules ietekmīgākajā amatā.
Ekonomika
Personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma DarbaGuru veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka  Latvijas uzņēmumi darbinieku piesaistei aktīvi izmanto dažādus sociālos tīklus, taču lielākoties tiek lietotas tikai bezmaksas pieejamās iespējas - ieraksti ziņu plūsmā vai dalīšanās ar saitēm uzņēmuma profilā.
Tehnika
Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) nedēļas laikā saņēmusi jau vairākus desmitus atlīdzību pieteikumu par bojātiem transportlīdzekļiem ceļu satiksmes negadījumos, kas notikuši uz slideniem un apsnigušiem ceļiem gan Rīgā un tās apkārtnē, gan arī citviet Latvijā. Līdz ar gaisa temperatūras pazemināšanos, pirmo sniegu un puteni, BTA pieteikto atlīdzību skaits nedēļā palielinājies par aptuveni 15 %. Lai izvairītos no ceļu satiksmes negadījumiem, BTA apkopojusi drošas braukšanas pamatprincipus, kas autovadītājiem būtu jāievēro šobrīd, kad braukšanas apstākļi uz ceļiem ir strauji pasliktinājušies.
Izglītība
Всё верно. Русские дети — молниеносно «раскусили» чужую учителку. В начале сентября 1997-го года я действительно не имела права стоять перед классом. В школе — мне не место. Просто не было учителя Английского языка. А первый профилирующий Централизованный экзамен в 12-ом классе по Английскому — в 1996-ом году для многих Русских детей оказался... — «роковым». Завалили его... многие Русские дети — «с концами»...
Politika
Līdz zināmai robežai Kremlim ir izdevīgs mazo tautu nacionālisms Krievijai pieguļošajās teritorijās. Kad ar nacionālistu palīdzību tās atgriezīsies limitrofa stāvoklī, atliks tikai izvēlēties vienu no daudzkārt izmēģinātajiem mazu, neatkarīgu valstu iznīcināšanas paņēmieniem.
Izglītība
«Учительница! Вы..., вообще, — не можете работать в школе! Вам здесь — не место! Вы не имеете права стоять перед классом! Ничему хорошему — Вы нас научить не сможете...»
Personīgie Blogi
Informācijas apjoms ik dienu aug prātam netveramā ātrumā un par spīti prognozēm, kas sola vispasaules Lingua franca dominanci nākotnē, šodien patērētāji vēl arvien labprātāk iegādājas preces, par kurām ir uzzinājuši dzimtajā valodā. Kā rīkoties, ja tulkošanai, produktu lokalizācijai ar plānoto budžetu nav gana? Kā samazināt rakstiskās tulkošanas izmaksas? Vēlos dalīties darbā novērotajā, lai gan brīdinu – zelta nūjiņa vai arī atbilde, kas derēs visās situācijās, valodu nozarē nemaz nav iespējama.
Ekonomika
Pēdējā laikā ir kļuvis diezgan populāri salīdzināt visu kaut ko pašmājās ar Igauniju. Lūk, Igaunija ir mums soli priekšā uzņēmējdarbības vides un nodokļu iekasēšanas jomā. Lūk, igauņiem e-paraksts ir teju visur, bet mums teju nekur. Lūk, valsts pārvalde tur ir kompaktāka un efektīvāka. Lūk, demogrāfijas atbalsts ziemeļos ir par kārtu labāks. Bet lūk, kādas ir ārstu un māsu algas un medicīnas līmenis uz ziemeļiem no Valkas… “Stop, bet kāpēc šis pēdējais teikums nav izskanējis vakar Alūksnē?” pieķēru es sevi pie domas. Panorāmas sižetā alūksnieši skandēja “Neticam, neticam!”, nevis, piemēram, “Veselības aprūpi kā Igaunijā!”.
Politika
Reorganizācijām valsts pārvaldes un citās institūcijās būtu jābūt, mērķētām uz procesu efektivitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Diemžēl praksē prettiesiskas reorganizācijas tiek izmantotas arī kā iespēja, lai izrēķinātos ar trauksmes cēlējiem, kuri ziņojuši par pārkāpumiem.
Politika
Tas prasa izstrādāt visām civilizētajām valstīm pieņemamu vispārcilvēcisko (humāno) vērtību (kritēriju) sistēmu un postulēt to sava veida kodeksa formā kā civilizētu starptautisko attiecību veidošanas kanonu, cilvēktiesību atribūtu un atskaites bāzi, kā politiskās darbības izvērtēšanas skalu. Tad patiešām tiktu izveidotas nepārvaramas barjeras, kas neļautu publiskās varas struktūrās ienākt un noturēties avantūristiskām, varas apreibinātām, sociāli bīstamām personām. Tad vairs nebūs arī pamata mūsdienu ģeopolitikā tik bieži praktizētajām spekulācijām par valsts nacionālo savdabību pretstatā ārzemēm, norādēm uz savas valsts īpašo misiju, statusu, lomu, lai tautai attaisnotu autokrātisku vadības stilu, diktatorisku metožu pielietošanu, tā argumentējot vardarbīgas ambīcijas, cilvēktiesību ignoranci vai to subjektīvu interpretāciju. Šāda mērķtiecīga rīcība šodienas globālajā situācijā ir kļuvusi par civilizācijas izdzīvošanas prasību un vitālu nosacījumu!
Politika
   Nekādā gadījumā nedrīkst uzspiest savu redzējumu kā vienīgo pareizo, patieso – šajā nolūkā pat spekulējot ar ideoloģiskajām vai etniskajām atšķirībām, patriotiskiem saukļiem, pat uzņemoties briesmīgu grēku manipulēt ar Dieva vārdu. Tādēļ nedrīkst iecentrēties uz atšķirīgo, bet jāmeklē un jārod vienojošais pamats, no humānisma izrietošie konsolidācijas elementi, kuri neapšaubāmi ir mūsos, neatkarīgi no politiskās piederības, mentalitātes, kultūras, ticības, valodas, rases, pilsonības, stāvokļa sabiedrībā.
Politika
     Mazā cilvēka apziņa par savu niecību varas necienīgu cilvēku priekšā, ka paša spēkiem nav iespējams izmainīt, pilnveidot  šāda tipa vadītāju veidoto varas sistēmu, dzimst un progresē apziņas aprobežotībā. Aprobežotībā, kas joprojām tiek polittehnologu projektēta, ar propagandas līdzekļu palīdzību kultivēta un uzturēta, pateicoties bieži vērojamajam demokrātisko institūtu vājumam, varas institūciju konservatīvismam, kurš nereti pārtop anahronismā. Tāpēc jau ir nepieciešams pārskatīt savu pasaules redzējumu un attīrīties no uztveres stereotipiem, rast līdzīgi domājošos, lai kopīgiem spēkiem uzdrīkstētos piedāvāt inovatīvas idejas, lai nebaidītos mērķtiecīgi reformēt un saprātīgi stiprināt tautvaldības pamatus. Tā rodot neordinārus un efektīvākus sociāli aktuālo problēmu risināšanas veidus, vairs nepieļaujot pilsoņu – vēlētāju pārvēršanu par varai pakļautiem un izmantojamiem objektiem, kuri zaudējuši reālu iespēju kontrolēt šo varu un tātad pašiem regulēt savu dzīvi, t.i., būt Cilvēkiem, nevis marionetēm citu varaskāru, bet apšaubāma godaprāta personu rokās.
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas

Tick-green Ieteiktākie raksti