IR

Politika
Ļoti nopietns politiskais zemteksts ir ieilgušajam, tehnokrātiskajam un ārēji garlaicīgajam strīdam par Latvijas Mobilā Telefona un Lattelecom ne-/apvienošanu. To apliecina (vienmēr tik flegmātiskā) vides un pašvaldību ministra pēkšņais emociju izvirdums šonedēļ – asi uzbrūkot abu uzņēmumu mazākuma akcionāram Telia.
Ekonomika
Jau pavisam drīz Ministru kabinets lems par Latvijas valsts kā akcionāra rīcību uzņēmumos Latvijas Mobilais Telefons (LMT) un Lattelecom. Pastāv risks, ka lēmums tiks balstīts KPMG ieteikumos, kas idealizē uzņēmumu apvienošanu, ignorējot vai noklusējot, ka apvienošanas rezultātā šiem uzņēmumiem var nākties atdalīt stratēģisku infrastruktūru, kas bīstamo seku dēļ salīdzināma ar “gaļas gabala izraušanu no miesas”.
Jurisprudence
Šodien mani piesaistīja Edvīna Balševica, Tiesu administrācijas direktora rakstītais. "Pārfrāzējot astronauta Nīla Ārmstronga, kurš pirmais uzkāpa uz Mēness vārdus, šodien Latvijas tiesu sistēmā ir sperts mazs solis, kas ir milzīgs lēciens atvērtas un tiesiskas sabiedrības veidošanas ceļā. Latvijas tieslietu sistēma ir pievienojusies Eiropas Komisijas iniciētajam un finansētajam Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) integrācijas procesam, kas aizsākās ar Eiropas Savienības Padomes 2010.gada decembrī pieņemto lēmumu par brīvprātīgu ECLI ieviešanu katrā dalībvalstī. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis jau ir īstenojušas ECLI ieviešanas projektus. Kopumā ECLI ir ieviests vairāk nekā 10 Eiropas Savienības dalībvalstīs (Itālijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā, Čehijā, Spānijā, Rumānijā). Latvijā ECLI tiek ieviests ar š.g. septembri, un tā ieviešanu koordinē Tiesu administrācija. ECLI kods ir vienots kods, ko piešķir jebkuras Eiropas savienības valsts (ES) tiesas nolēmumam, tā nodrošinot standartizētu un unikālu tiesu nolēmumu identifikāciju Eiropas līmenī. Šī identifikatora mērķis ir veicināt vienotu nolēmumu uzskaiti un uzlabot judikatūras pieejamību starp ES valstīm. Termins judikatūra apzīmē tiesu spriedumos un atzinumos sniegtas juridiskas atziņas un principus.  Eiropas Komisija ir izstrādājusi meklētājprogrammu, kas ļauj atrast visus nolēmumus, kuri ir anonimizēti un kam piešķirts ECLI kods pārrobežu datu bāzēs. Ar ECLI koda meklētājprogrammas palīdzību var atrast ikvienu tiesu nolēmumu, kas pieņemts ES tiesās, ja vien šiem nolēmumiem ir piešķirts ECLI kods. Būtiskākie ieguvumi - kļuvusi ērtāka judikatūras citēšana un pārlūkošana vienotajā nolēmumu datubāzē. Tāpat ir ērtāka iespēja pievienot atsauces konkrētiem nolēmumiem un tie ir viegli atpazīstami un lasāmi. Papildus kā ieguvums ir arī iespēja iegūt statistikas datus, izmantojot ECLI kodu. Papildus minētajam, īstenojot projektu Latvijā, ir veikta arī speciālas tulkošanas programmatūras attīstība. Tā ļauj tiesas tulkiem kvalitatīvāk strādāt ar tiesas dokumentu tulkojumiem, kas veicina tiesas pieejamību un tiesu darba efektivitāti kopumā. Turklāt vienoto sistēmu ar uzlabotās tulkošanas programmatūras palīdzību latviešu valodā, varēs lietot ātri un vienkārši."
Personīgie Blogi

Citi. 5778 ГОД! 0

-> Ludmila Sočņeva 21.septembris 2017 16:48
С Праздником РОШ АШАНА! Евреи Латвии, встречайте Новый Год!
Personīgie Blogi
Šodien demokrātijai ir tikai viens trūkums. Tā vairs nav demokrātija. Manuprāt, tā ir kļuvusi par kaut ko labāku, bet tās transformatīvais process vēl nav noslēdzies. Šobrīd mēs piedzīvojam kaut kā jauna rašanos, bet kas tieši tas būs, visticamāk, mēs ieraudzīsim ne ātrāk kā vien pēc pāris desmitgadēm.
Veselība
Latviešu spēcīgākā joga Jogaradžas Harija Dīkmaņa pēdējās skolnieces,jogāčarjas Marionas Mugs McConnell (Kanāda) seminārs Rīgā. (16 - 17 Septembris, 2017)
Izglītība
"Nevienu tautu nevar pilnīgi izprast, neiepazīstoties ar valodu, ko tā runā. Manuprāt, cilvēks tā pa īstam prot vienīgi dzimto valodu, tomēr varu teikt, ka runāju un saprotu kādas desmit valodas”, – Juka Rislaki (Somija).
Izglītība
“Zaudējot valodu, pazūd tauta”, – Juhans Vilhelms Snelmans (Somija).
Izglītība
В 2015/2016 учебном году в Латвии финансируемые Государством образовательные программы реализовались на семи языках национальных меньшинств: Иврите, Польском, Русском, Украинском, Белорусском, Эстонском и Литовском.
Personīgie Blogi
Ikdienā izjūtam un pasīvi vērojam, ka  tikumiskās un garīgās vērtības sabiedrībā joprojām paliek otrā plānā. Apolitiski konstatējam, ka humānisms atrodas pabērna statusā. Bailēs no pārmaiņām pieļaujam sociālās vides tālāku degradācija.
Personīgie Blogi
Esmu pabijis darba intervijās vai "parunāties", kur esmu bijis pieteicies vai uzaicināts kā PHP programmētājs gan kā IT projektu vadītājs. Un tomēr... vairāku iemeslu dēļ es joprojām neemu atradis sev darba devēju. Kas tālāk? Šeit gan jāpiemin, ka ļoti lielai daļai potenciālo darba devēju "nepatīk" fakts, ka gandrīz 10 gadus esmu bijis pašnodarbinātais un nav ticības, ka ir vēlme to nomainīt uz "no-9-līdz-5" darbu.
Izglītība
“No baltiem bērzu stumbriem es gribētu celt tiltu no Latvijas uz Somiju un tālāk uz visu pasauli”, Zenta Mauriņa, 1939
Izglītība
2. SKOLU MĀCĪBU SATURA UN PROCESA REFORMA
Izglītība
1. IEVADS
Politika
Nav zināms, kā un kad beigsies pēkšņā s intrigas Latvijas otrās lielākās pilsētas pašvaldībā – Saskaņa neļaus Rihardam Eigimam un Latgales partijai tik viegli sevi ap spēlēt. Tomēr no jezgas ir vismaz viens ieguvums: sabiedrības uzmanība tiek pievērsta valsts «autonomam» nostūrim, kas pārāk ilgi vārās savā sulā.
Sāc Rakstīt!

Categories Kategorijas